Eimear Arkins

Fiddle, Singing (English & Irish)

Gaeilge agus Fáilte

Eimear Arkins comes from a small village on the west coast of Ireland called Ruan, in Co. Clare. She is an awardwinning musician, singer, and dancer with eleven Irish music world championship titles to her credit. Eimear has toured extensively with the international music organization Comhaltas Ceoltóirí Éireann on concert tours throughout Ireland, Britain, North America, and Canada. She has also performed with the internationally renowned show Brú Ború and was part of the troupe that represented Ireland at World Expo 2010 in Shanghai. In August 2015, she traveled to World Expo in Milan with St. Louis Irish Arts where she promoted not only Irish culture but the expression of Irish culture worldwide. Eimear has toured throughout the US and Ireland with The Paul Brock Band, Cherish the Ladies, Tomaseen Foley’s A Celtic Christmas, and regularly performs with harp player and St Louis native, Eileen Gannon. Eimear is a qualified Irish music and dance instructor. She has performed and given workshops at festivals all over the world including Féile Séamus Creagh, Newfoundland; Catskills Irish Arts Week; Viljandi Pärimusmuusika Festival, Estonia; St Louis Tionól; Canadian Celtic Celebration, and Festival Interceltique de Lorient, France. In June 2018, she released her debut album, What’s Next? and was awarded “Best Newcomer” from LiveIreland in 2019. In January 2020, Eimear was awarded an Artist Fellowship from the Regional Arts Commission of St. Louis.

Is as sráidbhaile beag ar chósta thiar na hÉireann í Eimear Arkins; sráidbhaile a dtugtar an Ruán air i gContae an Chláir. Is iomaí duais a bronnadh uirthi mar cheoltóir, mar amhránaí, agus mar dhamhsóir lena n-áirítear an aon uair déag a bhuaigh sí an Irish Music World Championship (Comórtas Domhanda an Cheoil Ghaelaigh). Tá taisteal fairsing fiúntach déanta ag Eimear leis an eagraíocht idirnáisiúnta Comhaltas Ceoltóirí Éireann, lenar chuir sí coirmeacha ceol ar fáil i láithreacha éagsúla in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, i Meiriceá, agus i gCeanada. Ar a dhroim sin bhí sí ag taibhléiriú mar chuid den seó clúiteach Brú Ború agus mar chuid den chompántas a ghlac páirt sa World Expo 2010 (Taispeántas Domhanda 2010) ar son na hÉireann i Shanghai. I mí Lúnasa den bhliain 2015, d’fhreastal sí ar an World Expo i Milano leis an eagraíocht St. Louis Irish Arts (Ealaíonta Gaelacha St. Louis), áit a raibh deis aici ní amháin cultúr na hÉireann ach léiriú an chultúir Ghaelaigh ar fud na cruinne a chur chun cinn. Bhí Eimear ag taisteal ar fud Mheiriceá agus na hÉireann agus ag taibhléiriú le leithéidí The Paul Brock Band, Cherish the Ladies, Tomaseen Foley’s A Celtic Christmas, agus Eileen Gannon, cruitire arb as St. Louis ó dhúchas í a raibh sí ag taibhléiriú go minic léi. Tá oiliúint chuí ag Eimear mar mhúinteoir an cheoil agus an damhsa Ghaelaigh. Tá taibhléirithe agus ceardlanna curtha ar fáil aici ag feilte éagsúla ar fud an domhain, lena n-áirítear Féile Séamus Creagh i dTalamh an Éisc, Catskills Irish Arts Week (Seachtain na nEalaíon Gaelach sna Sléibhte Catskill), Viljandi Pärimusmuusika Festival (Féile Cheoil Dhúchasaigh Viljandi) san Eastóin, St. Louis Tionól, Canadian Celtic Celebration (Comóradh Ceilteach Cheanada), agus Festival Interceltique de Lorient (Féile na gCeilteach san Oriant) sa Fhrainc. I mí an Mheithimh den bhliain 2018, seoladh an chéad albam dá cuid, What’s Next?, ar bhronn LiveIreland an gradam “Ceoltóir Nua is Fearr” sa bhliain 2019. I mí Eanáir den bhliain 2020, ainmníodh Eimear mar Chomhalta Ealaíontóra de chuid an Regional Arts Commission of St. Louis (Coimisiún Réigiúnach Ealaíon St. Louis).

For more information about lesson packages and rates, click below.